یارنما

یارنما - 812

CTA
فروش ویژه

فکر ناشایست

اگر بدانم فکری و یا کاری برای رسیدن به مال و جاه ، ناشایست و نادرست است آن فکر و کار به اندازه ابرهای آسمان از من دور خواهد شد.

کنفوسیوس

بازدید : 167 تاریخ : 06 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

توان اندیشه و افکار

افکار نیرومندتر از ارتشها هستند.

اگر در رفتار و کردار خویش نخست به ژرفی اندیشه نمایی در هرکار سرانجام نیک یابی

هر دو سخن از حکمت ایران باستان

بازدید : 241 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی