close
تبلیغات در اینترنت
یارنما - 154

یارنما

یارنما - 154

Affiliate Program Get Money from your Website
CTA

تراوش روان پاک

اندیشه های خوب تراویده روح پاک است و بوی خوش تراویده گل خوشبو

آناتول فرانس

بازدید : 162 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

حفظ و نگهداری اندیشه

اندیشه خویش نگهدار زیرا که فکر مقدمه همه کارهاست، هرکه را فکر صائب باشد در همه افکار رستگار بود.

فکر صائب در اینجا به معنی اندیشه راست و درست است.

تذکره الاولیاء

بازدید : 158 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

غم و اندوه برای مصائب احتمالی

هرچیز را پیش از وقوع ملاحظه کردن و مال اندیش بودن کار بسیار خوبی است اما برای مصائب احتمالی آینده از امروز اندوهگین شدن شایسته نیست.

دیل کارنگی

بازدید : 162 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

افکار بد و بی هوده

همچنانکه باغبان هر روز علفهای هرزه را از اطراف میکشد ما نیز باید دائما افکار بیهوده و مزاحی را که بدست و پای ما میپیچد و مانع پیشرفت و خوشی میشود از خاطر بیرون کنیم.

محمد حجازی

 

همانطور که شب پس از روز میرسد افکار بد و ناراحت کننده هم همیشه پس از یک فکر آرام مطابق قانون طبیعت یکی پس از دیگری جانشین هم میشوند.

ناشناس


بازدید : 155 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی