close
تبلیغات در اینترنت
یارنما - 153

یارنما

یارنما - 153

Affiliate Program Get Money from your Website
CTA

مغز زنده

اندیشه و افکار بلند، الهاماتی است که از مغزهای زنده تراوش میکند.

وره تارک

بازدید : 159 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه نوآور

افکار خلاق بمنزله پله نردبان یک شغل است. با تفکر خلاق میتوانیم به صعود بپردازیم، هر چه پله نردبان بیشتر باشد، صعود و پیشرفتمان بیشتر خواهد بود.

پستالوژی

بازدید : 197 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

رشد اندیشه و افکار

افکار و اندیشه ما بسان درختان نارنج هستند که در گلدان نگهداری میشوند، به نسبت بزرگی گلدانی که ریشه های آنها را در خود زندانی دارد، رشد میکند.

بولور

بازدید : 145 تاریخ : 05 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی