close
تبلیغات در اینترنت
ب - پ - 3

یارنما

ب - پ - 3

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


برات

نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد که به رویت یا به وعده معین مبلغی در وجه شخص ثالثی یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل بپردازد. برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده، باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - قید کلمه برات در روی ورقه

2 - تاریخ تحریر

3 - اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند

4 - تعیین مبلغ برات

5 - تاریخ تأدیه وجه برات

6 - مکان تأدیه وجه برات

7 - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت میشود.

8 - تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم است (ماده 223 ق.ت)

بازدید : 101 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بذل

بخشیدن و عطا کردن و دادن به طیب خاطر را بذل گویند.

بازدید : 151 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیلیون

در بعضی ممالک از جمله ایران، آمریکا و تا چندی پیش در فرانسه، مترادف میلیارد یعنی هزار میلیون و در بعضی دیگر نظیر انگلستان، آلمان و فعلا فرانسه به معنای یک میلیون میلیون میباشد.

بازدید : 123 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیلان

نمودار حساب دخل و خرج بازرگانان و در اصطلاح به آنکی. به طور کلی به معنای ترازنامه است.

بازدید : 94 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیکهه

بیکهه مقیاسی معادل یک ثلث جریب است.

بازدید : 126 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیع صرف

بیع صرف، بیع هریک از طلا و نقره به یکدیگر است، خواه مسکوک باشد و غیرمسکوک. مانند شمش و آلات و زینت و امثال آن، مثل بیع طلا به نقره یا طلا به طلا. چون در قبض و اقباض طلا یا نقره صدای آن عموما شنیده میشود، بیع آن را بیع صرف (صدا) نامیده اند.

بازدید : 102 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بنگاه

مجموعه تأسیسات و لوازمی که برای یک صنعت، یا یک رشته تجارت و یا یک حرفه آزاد تجارت اختصاص داده شود. در معنای وسیع به خود آن صنعت و تجارت حرفه هم گفته میشود.

بازدید : 109 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بلوغ

ماده 1209 قانون مدنی: (هرکس که دارای 18 سال تام نباشد در حکم غیررسید است معذالک اگر بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج میشود)) البته لازم به ذکر است که این ماده به موجب اصلاح قانون مصوب 70/8/14 حذف شده است. در اصطلاح، بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمود نموده و آماده برای توالد و تناسل میگردد و آن امری طبیعی است.

بازدید : 114 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیعانه

مقداری از ثمن است که از باب اطمینان بایع، از طرف مشتری به او پرداخت میشود. خواه تسلیم مبیع مدت داشته باشد (مانند بیع سلم) خواه مدت نداشته باشد. ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن، نوعا مستلزم زحمت و یا هزینه میباشد.

بازدید : 111 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیع عقدی

بیعی که ایجاب و قبول آن لفظی باشد. (این اصطلاح در مقابل بیع معاطاتی بکار میرود) در حقوق مدنی کنونی شرط تحقق بیع عقدی این نیست که ایجاب و قبول آن لفظی باشد و اساسا بیع به دو قسم عقدی و غیر عقدی تقسیم نمیشود. در فقه، بیع معاطات را عقد نمیدانند بلکه آن را یک نوع تراضی میدانند. بیع معاطات در فقه یک تراضی جایز است و مشمول اصاله اللزوم در عقود نمیشود.

بازدید : 144 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیع شرط

در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعضی از مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد و در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. (ماده 458 ق.م)

بازدید : 107 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیع

الف - تملیک عینی است به عوض معلوم (ماده 338 ق.م) شرط بیع این نیست که عوض مبیع پول باشد ولی شرط این است که یکی از عوضین به عنوان ثمن داده شود(مفهوم مخالف ماده 464 ق.م و این امر بیع را از صلح جدا میکند.

ب - عمل بایع را نیز به تنهایی بیع گویند. برخلاف بالا( که بیع به مجموع عمل بایع و مشتری گفته میشود) چنانکه در باب وصیت به ایجاب موصی وصیت گفته میشود. استعمال بیع در مواد 92 و 202 قانون جزا مجاز است نه حقیقت.

بازدید : 123 تاریخ : 20 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی
X بستن کادر close

:EARN MONEY EASILY AND LEGIT

You can earn much money by click here and register

 

درآمد تضمینی و مطمئن دلاری با سایت قانونی
و تست شده که میتوانید با دیگر کاربران آن ارتباط و از دریافتی آنها مطمئن شوید
برای ثبت نام و دریافت پشتیبانی ما اینجا کلیک نمائید.